Đặt Ngay

Nhà Hàng

Thực đơn cơm trưa
Ảnh món ăn
Nhà Hàng

Cơm trưa tạm thời đóng cửa.

  • Địa chỉ:  86-88 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Điện thoại:  +84 283 9259 001
  • Di động:  +84 8 5677 8688
@fc_desc@,  @fc_temp@